Ten sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Warunki ochrony danych osobowych

I.

Przepis podstawowy

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) to  RAN  sro  Numer  Identyfikacyjny  25006452  z siedzibą  Hlavní 61, Kryry 439 81  wpisaną do Rejestru Handlowego prowadzonego  w  Izbie Gospodarczej  w Uściu Nad Łabą,  dział  C,  wpis  11.000  (dalej: „  administrator  ”).

 2. Dane kontaktowe administratora to:

adres:  Hlavní 61, Kryry 439 81

e-mail:  hello@recart-sim.cz

numer telefonu:  +420 603 838 464

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;  możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie konkretnego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub jedna bądź kilka szczególnych cech fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychicznych , tożsamość ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

 2. Administrator  nie powołał  inspektora ochrony danych.  Dane kontaktowe komisarza to:

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał w związku z realizacją Twojego zamówienia:

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • adres pocztowy

 • telefon

 1. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe  oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  b) RODO,

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c) RODO,

 • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania komunikatów handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  f) RODO,

 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celach marketingu bezpośredniego (w szczególności na przesyłanie informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) a  ) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz. , dotyczące niektórych usług społeczeństwa informacyjnego, w przypadku gdy nie zamówiono żadnych towarów ani usług.

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest

 • rozliczenia Twojego zamówienia oraz realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem;  przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy zawarcia umowy lub jej wykonania,

 • wypełnianie obowiązków prawnych wobec państwa,

 • wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

 1.  Nie dochodzi do  indywidualnego automatycznego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 RODO.  Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe

 • przez czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, najpóźniej do  10 lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

 1. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

W.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne

 • biorących udział w dostawie towarów/usług/realizacji płatności na podstawie umowy,

 • świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z obsługą sklepu internetowego,

 • świadczenie usług marketingowych.

 1. Administrator  nie przekazuje/nie  zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.  Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych/chmurowych.

VI.

Podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Przetwarzania danych osobowych dokonuje administrator, ale dane osobowe mogą przetwarzać w jego imieniu także następujący podmioty:

 • Dostawca usług Mailchimp

 • firma,.,

 • lub inny dostawca usług i aplikacji przetwarzających oprogramowanie, które jednak nie są aktualnie używane przez administratora.

VI.

Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w RODO masz

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 • prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO  ,

 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO  ,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO  ,

 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20  RODO

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w art. III niniejszych warunków.

 1. Masz także prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że zostało naruszone Twoje  prawo  do prywatności lub skierować sprawę do sądu.

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

 2. Administrator podjął środki techniczne mające na celu zabezpieczenie repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej,  w szczególności…

 3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

 2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, sprawdzając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online.  Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że znasz zasady ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

 3. Administrator uprawniony jest do zmiany niniejszego regulaminu.  Nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie opublikowana na ich stronie internetowej i jednocześnie nowa wersja niniejszego regulaminu zostanie wysłana do Ciebie na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Warunki te wchodzą w życie z dniem  4.1.2020

Změnit nastavení cookies